ورود | عضويت شنبه 01 شهریور ماه 1393
 
متن / HTML
به قسمت برنامه ریزی درسی سایت دانشگاه پیام نورخوراسگان خوش آمدید
حدیث روز
   
ساعت
   
اسناد
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
حسابداری  2/13/2014 157.12 دريافت
مدیریت بازرگانی  2/13/2014 152.43 دريافت
اقتصاد  2/23/2014 148.44 دريافت
الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)  2/13/2014 150.93 دريافت
الهیات(علوم قرآن و حدیث)  3/8/2014 151.35 دريافت
تربیت بدنی  4/10/2014 131.60 دريافت
حقوق  3/10/2014 164.23 دريافت
دروس عمومی  3/8/2014 127.49 دريافت
روانشناسی  4/7/2014 184.49 دريافت
علوم تربیتی(پیش دبستانی)  2/18/2014 180.87 دريافت
علوم تربیتی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)  2/18/2014 162.38 دريافت
علوم تربیتی(مشاوره و راهنمایی)  2/13/2014 169.57 دريافت
علوم کامپیوتر قبل از ورودی89  2/27/2014 150.94 دريافت
علوم کامپیوتر مخصوص ورودی بعد از89  4/7/2014 166.92 دريافت
مترجمی زبان انگلیسی  2/13/2014 178.56 دريافت
مدیریت جهانگردی  2/13/2014 152.65 دريافت
مدیریت دولتی  2/13/2014 174.48 دريافت
مدیریت صنعتی  2/13/2014 148.82 دريافت
مهندسی صنایع ورودی 92 وبعداز آن  2/13/2014 128.28 دريافت
مهندسی صنایع قبل از ورودی92  2/23/2014 172.53 دريافت
مهندسی فناوری اطلاعات  4/19/2014 191.34 دريافت
مهندسی مدیریت اجرائی  3/8/2014 177.10 دريافت
مهندسی نرم افزار  3/8/2014 195.29 دريافت
   
بازدید کنندگان این قسمت
   
Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا