ورود | عضويت چهارشنبه 12 شهریور ماه 1393
 
متن / HTML
به قسمت برنامه ریزی درسی سایت دانشگاه پیام نورخوراسگان خوش آمدید
حدیث روز
   
ساعت
   
اسناد
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
حسابداری  9/2/2014 151.15 دريافت
مدیریت بازرگانی  9/2/2014 147.83 دريافت
اقتصاد  9/2/2014 144.47 دريافت
الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)  9/2/2014 165.81 دريافت
الهیات(علوم قرآن و حدیث)  9/2/2014 151.47 دريافت
تربیت بدنی  4/10/2014 نامعلوم دريافت
حقوق  9/2/2014 165.33 دريافت
دروس عمومی  9/2/2014 127.75 دريافت
روانشناسی ورودی 86 تا92  9/2/2014 179.52 دريافت
روانشناسی ورودی 93 به بعد  9/2/2014 89.12 دريافت
علوم تربیتی(پیش دبستانی)  9/2/2014 183.59 دريافت
علوم تربیتی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)  9/2/2014 166.12 دريافت
علوم تربیتی(مشاوره و راهنمایی)  2/13/2014 نامعلوم دريافت
علوم کامپیوتر مخصوص ورودی بعد از89  4/7/2014 نامعلوم دريافت
علوم کامپیوتر ورودی86 تا89  9/2/2014 نامعلوم دريافت
مترجمی زبان انگلیسی  9/2/2014 179.00 دريافت
مدیریت جهانگردی  9/2/2014 148.57 دريافت
مدیریت دولتی  9/2/2014 168.48 دريافت
مدیریت صنعتی  9/2/2014 144.88 دريافت
مهندسی صنایع ورودی 92 به بعد  9/2/2014 129.08 دريافت
مهندسی صنایع ورودی86 تا 92  9/2/2014 160.50 دريافت
مهندسی فناوری اطلاعات ورودی 93 به بعد  9/2/2014 104.59 دريافت
مهندسی فناوری اطلاعات ورودی86 تا92  9/2/2014 184.32 دريافت
مهندسی مدیریت اجرائی  9/2/2014 161.99 دريافت
مهندسی نرم افزار ورودی 86 تا92  9/2/2014 181.18 دريافت
مهندسی نرم افزار ورودی93 به بعد  9/2/2014 88.31 دريافت
   
بازدید کنندگان این قسمت
   
Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا