ورود | عضويت پنج شنبه 01 آبان ماه 1393
 
متن / HTML
به قسمت برنامه ریزی درسی دانشگاه پیام نورخوراسگان خوش آمدید نظرات وپیشنهادات خود را از طریق پست الکترونیکیbarnamerizi1646@gmail.com اعلام نمایید
تغیییرات برنامه کلاسی
تصوير
آزمونهای میان ترم
حدیث روز
   
ساعت
   
اسناد
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
حسابداری  9/2/2014 153.33 دريافت
مدیریت بازرگانی  9/2/2014 148.27 دريافت
اقتصاد  9/2/2014 142.55 دريافت
الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)  9/23/2014 160.73 دريافت
الهیات(علوم قرآن و حدیث)  9/23/2014 150.63 دريافت
تربیت بدنی  9/30/2014 132.88 دريافت
حقوق  9/2/2014 166.74 دريافت
دروس عمومی  9/23/2014 145.40 دريافت
روانشناسی ورودی 86 تا92  9/2/2014 210.96 دريافت
روانشناسی ورودی 93 به بعد  9/2/2014 95.75 دريافت
علوم تربیتی(پیش دبستانی)  9/2/2014 210.95 دريافت
علوم تربیتی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)  9/2/2014 167.74 دريافت
علوم تربیتی(مشاوره و راهنمایی)  2/13/2014 نامعلوم دريافت
علوم کامپیوتر مخصوص ورودی بعد از89  9/15/2014 192.53 دريافت
علوم کامپیوتر ورودی86 تا89  9/15/2014 138.38 دريافت
مترجمی زبان انگلیسی  9/2/2014 209.19 دريافت
مدیریت جهانگردی  9/2/2014 149.62 دريافت
مدیریت دولتی  9/2/2014 195.48 دريافت
مدیریت صنعتی  9/2/2014 145.93 دريافت
مهندسی صنایع ورودی 92 به بعد  9/2/2014 146.99 دريافت
مهندسی صنایع ورودی86 تا 92  9/2/2014 168.56 دريافت
مهندسی فناوری اطلاعات ورودی 93 به بعد  9/27/2014 112.41 دريافت
مهندسی فناوری اطلاعات ورودی86 تا92  9/2/2014 215.65 دريافت
مهندسی مدیریت اجرائی  9/23/2014 164.22 دريافت
مهندسی نرم افزار ورودی 86 تا92  9/2/2014 218.93 دريافت
مهندسی نرم افزار ورودی93 به بعد  9/2/2014 115.15 دريافت
   
بازدید کنندگان این قسمت
   
Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا