ورود | عضويت يكشنبه 30 آذر ماه 1393
 
متن / HTML
به قسمت برنامه ریزی درسی دانشگاه پیام نورخوراسگان خوش آمدید نظرات وپیشنهادات خود را از طریق پست الکترونیکیbarnamerizi1646@gmail.com اعلام نمایید
تغیییرات برنامه کلاسی
تصوير
آزمونهای میان ترم
حدیث روز
   
ساعت
   
اسناد
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
حسابداری  9/2/2014 154.82 دريافت
مدیریت بازرگانی  9/2/2014 149.71 دريافت
اقتصاد  9/2/2014 144.68 دريافت
الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)  9/23/2014 162.82 دريافت
الهیات(علوم قرآن و حدیث)  9/23/2014 159.73 دريافت
تربیت بدنی  9/30/2014 132.88 دريافت
حقوق  9/2/2014 170.51 دريافت
دروس عمومی  9/23/2014 149.87 دريافت
روانشناسی ورودی 86 تا92  9/2/2014 213.08 دريافت
روانشناسی ورودی 93 به بعد  9/2/2014 196.10 دريافت
علوم تربیتی(پیش دبستانی)  9/2/2014 212.96 دريافت
علوم تربیتی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)  9/2/2014 169.49 دريافت
علوم تربیتی(مشاوره و راهنمایی)  2/13/2014 نامعلوم دريافت
علوم کامپیوتر مخصوص ورودی بعد از89  9/15/2014 196.61 دريافت
علوم کامپیوتر ورودی86 تا89  9/15/2014 144.48 دريافت
مترجمی زبان انگلیسی  9/2/2014 211.42 دريافت
مدیریت جهانگردی  9/2/2014 151.19 دريافت
مدیریت دولتی  9/2/2014 196.79 دريافت
مدیریت صنعتی  9/2/2014 147.19 دريافت
مهندسی صنایع ورودی 92 به بعد  9/2/2014 150.83 دريافت
مهندسی صنایع ورودی86 تا 92  9/2/2014 181.40 دريافت
مهندسی فناوری اطلاعات ورودی 93 به بعد  9/27/2014 112.66 دريافت
مهندسی فناوری اطلاعات ورودی86 تا92  9/2/2014 218.81 دريافت
مهندسی مدیریت اجرائی  9/23/2014 181.63 دريافت
مهندسی نرم افزار ورودی 86 تا92  9/2/2014 222.88 دريافت
مهندسی نرم افزار ورودی93 به بعد  9/2/2014 115.55 دريافت
   
بازدید کنندگان این قسمت
   
Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا